Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar en schrijver van deze website;
  • gebruik(en): alle (denkbare) handelingen;
  • u: de bezoeker (gebruiker) van deze website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud zoals teksten, foto’s, gekoppelde bestanden, links en andere gegevens;
  1. De disclaimer geldt voor alle pagina’s van deze website. 
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. MetroRotterdam is een website waar informatie over het metrostelsel van Rotterdam wordt geplaatst. MetroRotterdam is niet aansprakelijk voor hetgeen wordt vermeld op deze website en we houden ons ook niet aansprakelijk voor mogelijk incorrecte informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op MetroRotterdam. MetroRotterdam is niet verbonden met de RET, de organisatie die de verantwoording draagt rondom het metrovervoer in Rotterdam. Om 100% zeker te zijn van juiste informatie verwijzen we u door naar de website van RET
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie altijd juist, compleet, volledig of actueel is